BASIN KARTLARI CİMER BAŞVURUSU  
05.04.2021
465
Yazı Boyutu: A- A+

18.03.2021 Tarihli CİMER Başvurusu 23 Ocak 2020’de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, belli sayıda gazetecinin basın kartının iptal edildiğini açıklamış, daha sonra bu kararı geri çekmiştir. Basın kartlarının ne zaman verileceğine dair bir süre öngörülmemiştir. Bununla birlikte, yeni yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin üzerinden uzun süre geçmesine karşın, birçok gazetecinin basın kartı, "incelemede" olduğu gerekçesiyle yenilenmemiştir. Basın kartlarının yenilenmesine ve iptal edilen basın kartlarının geri verilmesine ilişkin aşağıda istenen bilgi ve belgelerin tamamının eksiksiz olarak tarafıma verilmesini 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve 27/4/2004 tarih ve 25445 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik gereği talep ederim. Bu bilgiler doğrultusunda;

1. 14 Aralık 2018 Basın Kartları Yönetmeliği’nin değiştirilmesi itibariyle, kaç kişi kart değişikliği başvurusu yapmıştır?

2. Bu başvurulardan kaç tanesi İletişim Başkanlığı tarafından kabul edilmiştir?

3. Kabul edilen başvurular üzerine kaç kişiye yeni basın kartı teslim edilmiştir?

4. 09.03.2021 itibari ile Sarı Basın Kartı başvurularından kaç tanesi beklemededir?

5. 14 Aralık 2018 tarihinden bugüne kadar geçen süre içerisinde kaç gazetecinin basın kartı iptal edilmiştir? Bu gazetecilerin basın kartlarının iptal edilmesinin gerekçeleri nelerdir?

6. Basın kartı iptal etme işlemlerinde hangi kriterler gözetilmektedir?

7. Yönetmelik değişikliğinin ardından Basın Kartı Komisyonu üye sayısının 15’den 13’e düşürülmesinin gerekçesi nedir?

8. 09.03.2021 itibar ile Basın Kartı sahibi basın mensubu sayısı kaçtır?

9. Basın Kartları Yönetmeliğinin iptal edilerek “basın kartları” konusunun kanun kapsamında düzenlenmesi düşünülmekte midir?

10. Basın kartlarının Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilmesinin durdurulması düşünülmekte midir?

11. Basın kartları başvurularını değerlendiren komisyon yapısında STK’lara da yer verilebilecek bir değişiklik yapılması planlanmakta mıdır?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Basın ve Yayın Dairesi Başkanlığı’ndan 31.03.2021 Tarihinde İletilen Cevap

1. Basın mensupları tarafından, basın kartlarının yenilenmesi sürecinde 10.486 başvuru yapılmıştır.

2-3. Basın kartı yenileme başvurularına istinaden düzenlenen kart sayısı 9.115’tir. Başvuru sayısıyla düzenlenen kart sayısı arasındaki fark; bir kısım başvuruların inceleme sürecinin devam etmesinin yanı sıra değerlendirme süreci devam ederken basın mensubunun işten ayrılması, vefatı, başvuru yapılan kurumdan/unvandan başka bir kurumda/unvanda çalışmaya başlaması, adli sicilinde basın kartı almasına engel bir durum ortaya çıkması gibi nedenlerle başvurunun iptal edilmesinden kaynaklanmaktadır. Bu başvuruların iptal edilmesi başvuru sahibinin bir daha basın kartı alamayacağı anlamı taşımamaktadır. Aksine eksikliklerin giderilmesi halinde başvurular olumlu değerlendirilecektir.

4. Yenileme kapsamında yapılan başvurulardan değerlendirme süreci devam eden başvuru sayısı 220’dir.

5-6. Basın kartı 14.12.2018 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar 1238 adet basın kartı iptal işlemi yapılmıştır. Basın kartı iptal işlemleri Basın Kartı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; işten ayrılma, kurumun kapanması, kart bilgilerinde değişiklik olması, kart süresinin dolması, yıpranmış kart başvurusu yapılması, unvan değişikliği, emeklilik, vefat vb. gerekçelerle yapılmaktadır.

7. Basın Kartı Komisyonu basın sektörü paydaşlarını temsil edecek şekilde oluşturulmuştur.

8. 09.03.2021 itibarıyla basın kartı sahibi basın mensubu sayısı 15.145’tir.

9. Başkanlığımız tarafından basın sektörünün geliştirilmesine ve basın mensuplarının haklarının iyileştirilmesine yönelik çok sayıda çalışma yürütülmektedir.