CHP’DE “İNSAN HAKLARI”NA DAYALI ÖRGÜTLENME MODELİ  
01.04.2021
590
Yazı Boyutu: A- A+

CHP’DE “İNSAN HAKLARI”NA DAYALI ÖRGÜTLENME MODELİ

81 İLİN İNSAN HAKLARI SORUMLULARIYLA İLK TOPLANTIDAN ÇIKAN SONUÇ:

İHLALLERİ ÖNLEME, İZLEME, HAK ARAMA BİLİNCİNİ GELİŞTİRME

 

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, 81 İlin İnsan Hakları sorumlularıyla ilk toplantılarını gerçekleştirdi. İnsan haklarına dayalı örgütlenme modelinini nasıl hayata geçirecekleri konusunda görüş alışverişinde bulunulan toplantıda; yerelde insan haklarını önceliklendiren, hak sahiplerinin doğrudan erişimini kolaylaştıran, önleyici işlevi olan “il insan hakları sorumluları”nın; il örgütlerine gönderdikleri yazının ardından avukat üyeler öncelikli olmak üzere belirlendiğini belirten Gülizar Biçer Karaca; 75 il sorumlusuyla düzenli aylık toplantılar ile bir araya gelmeyi ve politika üretmeyi öngördüklerini; güncel gelişmelerde bölgesel ve yerel bazlı izleme-gözlem çalışmaları planladıklarını, belirlenen sorumlularla ilk toplantıyı insan hakları haftasında çevrimiçi olarak yaparak yol haritasını katılımcılık ilkesiyle birlikte oluşturduklarını söyledi.

 

MADEN İŞÇİLERİNDEN DEPREME KANAL İSTANBUL’DAN KAYYUMLARA İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca’nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda; CHP İnsan Hakları İl Sorumluları; hukukun üstünlüğü, sosyal devlet, insan haklarına dayalı demokratik hukuk devleti ilkeleri ile temel haklara ilişkin geniş bir değerlendirme yapıldı; adil yargılanma, ifade ve basın özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme hakkı, eğitim hakkı, sağlık hakkı, yaşam hakkı, sendikal haklar ile eşitlik gibi konularda yaşanan hak ihlallerini ve önerilerini aktardı. Toplantıda öne çıkan bazı başlıklar şu şekilde: Depremden tacizlere, maden işçilerinden Kanal İstanbul’a illerin özgü durumlarından kaynaklananlar dahil olmak üzere ülkenin genelinde yaşanan temel hak ihlalleri, pandeminin parti çalışmaları üzerine etkisi, parti içi güçlendirme çalışmaları, kadına yönelik şiddet, çocuk hakları, engelli hakları, mülteci hakları, risk altındaki gruplar, barınma, sağlık, eğitim, örgün eğitim dışındaki eğitim kurumları, meslek liseleri, doğa hakları, doğal afetler, işsizlik, işçi hakları, örgütlenme özgürlüğü, sendikal haklar, cezaevleri, aşılama, uyuşturucu ile mücadele, nefret söylemi, sokakta yaşayanlar, ölüm oruçları, sınırlarımızdaki savaşların ülkemize olan etkisi, toplumun farklı kesimlerinin pandemide yaşadıkları sorunlar, gelir dağılımındaki adaletsizlik, fırsat eşitsizliği, tarım alanlarının yok edilmesi veya imara açılması, temiz hava ve temiz suya erişim, kayyumlar, sivil toplum ile iletişim ve işbirliği, yerel yönetimlere uygulanan haksız cezaların halka olan etkisi, seçilmiş siyasilerin kriminalize edilmesi, Anayasa Mahkemesi kararlarına uyum, cezaevleri, tek adam rejiminde artan baskı, sansür ve cezalandırma politikaları…

 

HAK BİLİNCİ, HAK ARAMA, KOLAYLAŞTIRICILIK

CHP’nin insan haklarına dayalı örgütlenme modelini illerde yaygınlaştıracaklarını anlatan Gülizar Biçer Karaca; 3 ana başlığı şu şekilde özetledi:

 

  • Yurttaşlarımızın “HAK BİLİNCİ”ne erişmesini sağlamak, lütuf değil hak bilincinin anayasal güvence altında olduğunu anlatmak

 

  • “HAK ARAMA YÖNTEMLERİ”ni yurttaşlarımıza anlatarak, hak ihlallerinin önlenebilirliğine katkı sunmak

 

  • Güven ilişkisini sağlayarak mağdur birey ve ailelerin yanında yer almak, Barolar ve ilgili STK’larla işbirliği içinde yerelde KOLAYLAŞTIRICILIK yapmak

 

 

CHP’nin İnsan Hakları alanındaki öne çıkan bazı tespit ve öneriler;

 

  • Parti içi kurumsal çalışmalar, hak temelli eğitim ve güçlendirme çalışmaları
  • Pandeminin yarattığı yıkım, çoklu hak ihlalleri ve derinleştirdiği sorunlarla baş etme pratikleri
  • Hak temelli sosyal politika ve sosyal devlet ilkeleri
  • Mağdurlara destek, hak arama bilinci geliştirilmesi
  • Engellenen haklara erişimin imkanları
  • Yerel yönetimlerin örnek uygulamalarının yaygınlaştırılması
  • Hak arama araçlarının yurttaşlarla paylaşılması

 

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, bölgesel toplantılarla sorunları detaylı ele almaya ve çalışmaları eşgüdümle sürdürmeye devam edeceklerini belirterek, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde tüm illerde İnsan Hakları Çerçeve Metnini paylaşacakları basın açıklaması yapmayı planladıklarını belirtti.